Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 13201-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. června 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Česká Třebová, ulice Ústecká, u nemovitosti č. p. 339 strojně zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Výstavba vodovodu Česká Třebová - ul. Ústecká", při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky lPE DN 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., se sídlem Tovární 202/3, 790 01 Jeseník, IČO: 46580328

Datum nabytí právní moci: 31. 12. 2016

Obsah

Sdílejte

Share icon