JCZ, s.r.o. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu PE d 90 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 07785-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. listopadu 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Zubří u Nového Města na Moravě, u domu č. p. 16, zemní práce související se stavbou vodního díla „Splašková kanalizace a ČOV v obci Zubří, etapa I. domovní čistírna odpadních vod typu TOPAS 500 EO – (biologickomechanická čistírna), související kanalizační potrubí, výustní objekt", při kterých došlo prostřednictvím ručního nářadí k poškození středotlakého plynovodu PE d 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost JCZ, s.r.o., se sídlem Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 26908930

Datum nabytí právní moci: 2. 9. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 538.09 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon