JC Market s.r.o. - rozhodnutí o nedodání podkladů a informací

Číslo jednací: 04963-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 28. února 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

JC Market s.r.o., se sídlem Karlovecká 2918/1b, Předměstí, 747 07 Opava, IČO: 25356992

Datum nabytí právní moci: 11. 6. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 246.1 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon