JATKY Hradský, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu uskladňovat na pozemku vlastníka hořlavé látky bez jeho souhlasu

Datum

Číslo jednací: 01099-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil porušením zákazu stanoveného v § 46 odst. 8 písm.  a) energetického zákona, a to tím, že uskladňoval v ochranném pásmu nadzemního vedení hořlavé látky.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost JATKY Hradský, s.r.o., se sídlem Písecká 594, 386 01 Strakonice, IČO: 60069856

Datum nabytí právní moci: 6. 2. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 429.87 KB

Obsah

Sdílejte