JAPSTAV MORAVA s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01435-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Štramberk – Pískovna naproti objektu č. p. 1051 zemní práce pro kanalizační přípojku v souvislosti se stavbou „Novostavba rodinného domu, zpevněné plochy, napojení na inženýrské sítě, oplocení, sjezd, přístřešek pro dva osobní automobily", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození nízkotlakého plynovodu lPE DN 110 a T-kusu 110/63 přípojky PE d 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost JAPSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25824783

Datum nabytí právní moci: 25. 2. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 433.97 KB

Obsah

Sdílejte