JANKOSTAV s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v&nbspochranném pásmu

Číslo jednací: 06671-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. září 2016 v obci Libhošť, v ochranném pásmu plynárenského zařízení, v rámci realizace stavby „Rozšíření vodovodu Libhošť lokalita - Obecník" prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČO: 25855581

Datum nabytí právní moci: 24. 6. 2017

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 438.97 KB

Obsah

Sdílejte