JAMI - stav s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 02042-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl dne 3. srpna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ryžoviště, Nám. Míru, u nemovitosti č. p. 44 zemní práce v souvislosti se stavbou „Energetické úspory objektu bytového domu číslo popisné 44 v Ryžovišti", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost JAMI - stav s.r.o., se sídlem Mitrovická 618/411e, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, IČO: 27855627

Dtaum nabytí právní moci: 25. 4. 2018

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 368.25 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon