Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s.

Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společností Momentive Specialty Chemicals, a.s. na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (PDF, 358 kB)
Příloha č. 1 (PDF, 161 kB)
Příloha č. 2 (PDF, 369 kB) 
Příloha č. 3 (PDF, 490 kB)
Příloha č. 4 (PDF, 607 kB)
Příloha č. 5 (PDF, 213 kB)
Příloha č. 6 (PDF, 294 kB)

Připomínky je možné zaslat do 24. června 2013 na adresu lukas.krivanec@eru.cz.

Pravidlo pro uplatnění připomínek v rámci řízení o schvalování řádů
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 354.27 KB
Typ: pdf
Velikost: 157.36 KB
Typ: pdf
Velikost: 365.63 KB
Typ: pdf
Velikost: 486.04 KB
Typ: pdf
Velikost: 603.27 KB
Typ: pdf
Velikost: 209.07 KB
Typ: pdf
Velikost: 290.1 KB

Obsah

Sdílejte