Návrh změny č. 1/2012 Pravidel provozování distribučních soustav společnosti oaza-energo, a.s.

Návrh změny č. 1/2012 Pravidel provozování distribučních soustav (Řádu) předaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení společností oaza-energo, a.s.

Připomínky je možné zaslat do 19. října 2012 na adresu zdenek.petak@eru.cz.

Pravidlo pro uplatnění připomínek v rámci řízení o schvalování řádů
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 334.73 KB

Obsah

Sdílejte