Návrh Pravidel provozování distribučních soustav společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov

Návrh Pravidel provozování distribučních soustav (Řádu) předaný společností UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

Pravidla provozování distribuční soustavy (PDF, 497,28 kB)
Příloha č. 1 (PDF, 120,69 kB)
Příloha č. 2 (PDF, 322 kB)
Příloha č. 3 (PDF, 476 kB)
Příloha č. 4 (PDF, 1,72 MB)
Příloha č. 5 (PDF, 160 kB)
Příloha č. 6 (PDF, 266 kB)

Připomínky je možné zaslat do 24. září 2012 na adresu zdenek.petak@eru.cz

Pravidlo pro uplatnění připomínek v rámci řízení o schvalování řádů
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 120.7 KB
Typ: pdf
Velikost: 318.28 KB
Typ: pdf
Velikost: 472.42 KB
Typ: pdf
Velikost: 1.72 MB
Typ: pdf
Velikost: 156.02 KB
Typ: pdf
Velikost: 262.36 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon