Návrh změny č. 1/2012 Pravidel provozování distribučních soustav společnostmí ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a PREdistribuce, a.s.

Návrh změny č. 1/2012 Pravidel provozování distribučních soustav (PDF, 812 kB) (Řádu) předaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a PREdistribuce, a.s. Zveřejňujeme návrh společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s tím, že návrhy ostatních společností jsou identické. V případě, že výslovně neuvedete, že podáváte připomínku pouze k některému z návrhu změny č. 1/2012, budeme považovat Vámi zaslané připomínky za připomínky vůči všem třem návrhům.

Připomínky bylo možno zaslat do 6. října 2012.

Pravidlo pro uplatnění připomínek v rámci řízení o schvalování řádů
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 808.63 KB

Obsah

Sdílejte