Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy společnosti Desenská teplárenská společnost s ručením omezeným

Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společností Desenská teplárenská společnost s ručením omezeným na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (PDF, 173 kB)
Příloha č. 1 (PDF, 67 kB)
Příloha č. 2 (PDF, 79 kB)
Příloha č. 3 (PDF, 174 kB)
Příloha č. 4 (PDF, 101 kB)
Příloha č. 5 (PDF, 97 kB)
Příloha č. 6 (PDF, 412 kB)

Připomínky je možné zaslat do 27. listopadu 2013 na adresu zdenek.petak@eru.cz

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, nebo připomínkami uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá.
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 169.01 KB
Typ: pdf
Velikost: 63.28 KB
Typ: pdf
Velikost: 75.21 KB
Typ: pdf
Velikost: 170.17 KB
Typ: pdf
Velikost: 97.75 KB
Typ: pdf
Velikost: 93.19 KB
Typ: pdf
Velikost: 408.49 KB

Obsah

Sdílejte