Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy společnost Prosek Energo s.r.o.

Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společností Prosek Energo s.r.o. na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

Pravidla provozování distribuční soustavy (PDF, 279 kB)
Příloha č. 1 - Schéma rozvodů VN (PDF, 172 kB)
Příloha č. 2 - Pravidla provozování LDS při stavech nouze (PDF, 260 kB)
Příloha č. 3 - Obecné podmínky připojení (PDF, 187 kB)
Příloha č. 4 - Obecné podmínky distribuce elektřiny (PDF, 191 kB)
Příloha č. 5 - Havarijní plán (PDF, 164 kB)
Příloha č. 1 HP - Schéma rozvodů VN (PDF, 172 kB)
Příloha č. 2 HP - Pravidla provozování LDS při stavech nouze (PDF, 264 kB)
Příloha č. 3 HP - Důležitá telefonní čísla (PDF, 154 kB)
Příloha č. 4 HP - Provozní předpis (PDF, 253 kB)
Žádost o připojení (PDF, 158 kB )
Žádost o ukončení smlouvy (PDF, 160 kB )

Připomínky je možné zaslat do 11. února 2013 na adresu zdenek.petak@eru.cz

Pravidlo pro uplatnění připomínek v rámci řízení o schvalování řádů
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 275.53 KB
Typ: pdf
Velikost: 168.51 KB
Typ: pdf
Velikost: 182.92 KB
Typ: pdf
Velikost: 187.2 KB
Typ: pdf
Velikost: 160.72 KB
Typ: pdf
Velikost: 154.21 KB
Typ: pdf
Velikost: 156.1 KB

Obsah

Sdílejte