Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy společnosti AH-ENERGY, s.r.o.

Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společností AH-ENERGY, s.r.o. na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

Pravidla provozování distribuční soustavy (PDF, 723 kB)
Příloha č. 1 (PDF, 205 kB)
Příloha č. 2 (PDF, 463 kB)
Příloha č. 3 (PDF, 348 kB)
Příloha č. 4 (PDF, 1 MB)
Příloha č. 5 (PDF, 216 kB)
Příloha č. 6 (PDF, 152 kB)

Připomínky je možné zaslat do 31. ledna 2013 na adresu zdenek.petak@eru.cz

Pravidlo pro uplatnění připomínek v rámci řízení o schvalování řádů
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 719.54 KB
Typ: pdf
Velikost: 201.22 KB
Typ: pdf
Velikost: 459.4 KB
Typ: pdf
Velikost: 344.57 KB
Typ: pdf
Velikost: 1.02 MB
Typ: pdf
Velikost: 211.99 KB
Typ: pdf
Velikost: 148.31 KB

Obsah

Sdílejte