Návrh Pravidel provozování distribučních soustav společnosti Služby Boskovice, s.r.o.

Návrh Pravidel provozování distribučních soustav (Řádu) předaný společností Služby Boskovice,s.r.o. na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (PDF, 913,05 kB)
Příloha č. 1 (PDF, 383 kB)
Příloha č. 2 (PDF, 1,03 MB)
Příloha č. 3 (PDF, 1,06 MB)
Příloha č. 4 (PDF, 1,11 MB)
Příloha č. 5 (PDF, 504,89 kB)
Příloha č. 6 (PDF, 925,41 KB)

Připomínky je možné zaslat do 26. listopadu 2012 na adresu zdenek.petak@eru.cz

Pravidlo pro uplatnění připomínek v rámci řízení o schvalování řádů
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 913.05 KB
Typ: pdf
Velikost: 379.17 KB
Typ: pdf
Velikost: 1.04 MB
Typ: pdf
Velikost: 1.07 MB
Typ: pdf
Velikost: 1.12 MB
Typ: pdf
Velikost: 504.89 KB
Typ: pdf
Velikost: 925.42 KB

Obsah

Sdílejte