Jak si zkontrolovat zálohy na energie

25.08.2022, aktualizováno 22.08.2023
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Zálohy

Využít lze nový kalkulátor pro kontrolu záloh na webových stránkách ERÚ.

Kalkulátor již zohledňuje odpouštění příspěvku na podporované zdroje energie hrazeného zákazníky a zastropování cen. Kalkulátor naopak nezahrnuje tzv. úsporný tarif, jehož výši si můžete spočítat zde (aplikace Ministerstva průmyslu a obchodu).

Využijte nový orientační kalkulátor ERÚ

Typ: xlsx
Velikost: 76.71 KB
Aktualizováno:

Pravidla pro výpočet záloh

  • Jestliže dodavatel uplatňuje zálohové platby, musí jejich výše podle energetického zákona odpovídat nejvýše důvodně očekávané spotřebě.
  • V praxi dodavatel počítá spotřebu domácnosti za předchozí období. Spotřebu následně vynásobí aktuální cenou energie, která odpovídá smlouvě uzavřené mezi spotřebitelem a dodavatelem. Vyšší cenu může dodavatel zohlednit pouze v případě, kdy je znám její budoucí nárůst, např. pokud již oznámil zvýšení ceny nebo spotřebiteli končí fixace ceny apod.
  • Stanovená měsíční záloha musí odpovídat očekávané platbě za následující fakturační období (pro které se stanoví záloha) vydělené počtem měsíců tohoto období.

Kdy se mění zálohy

Výši záloh dodavatelé typicky upravují při vystavení ročního vyúčtování. Zálohy se ale mohou měnit častěji, mění-li se cena dodávky, což je častý případ v současné situaci, kdy ceny na trzích rychle rostou. Ke změně záloh také dochází např. při změně dodavatele.

Jak do výše záloh zasáhne zastropování?

Dodavatelé budou povinni do 30 dnů po vyhlášení cenového stropu upravit zákazníkům zálohy a zaslat jim nový rozpis záloh.

Další informace k zastropování cen na speciálním tematickém webu Ministerstva průmyslu a obchodu

Speciální tematický web Ministerstva průmyslu a obchodu

Ani nízké, ani vysoké

Příliš nízké zálohy oproti skutečné spotřebě (platbám) jsou výhodné jen krátkodobě. Ve výsledném vyúčtování totiž povedou k vysokým nedoplatkům, které bude domácnost muset uhradit nárazově.

Příliš vysoké zálohy také nejsou vhodné. Systematickými přeplatky dodavatele „úvěrujeme“, navíc může dojít k problémům s vracením přeplatků, kdyby náš dodavatel náhle ukončil činnost.

Zálohy by proto měly být nastaveny tak, aby co nejvíce odpovídaly vaší spotřebě a ceně a řádné vyúčtování nekončilo výrazným nedoplatkem ani přeplatkem.

Kromě toho si zálohy můžeme sami zkontrolovat následovně:

  • Vezměme si vyúčtování, které nám zasílá dodavatel.
  • V části A vyúčtování vezměme celkovou spotřebu měřenou v MWh (megawatthodinách).
  • Spotřebu vynásobíme cenou jedné megawatthodiny, kterou určuje naše smlouva, zpravidla ji nalezneme v ceníku našeho produktu, který bývá na stránkách dodavatele, v rozhraní našeho internetového účtu apod.
  • Pozor, potřeba je použít celkovou cenu, tj. včetně regulované platby odpovídající našemu distribučnímu území a daní. Ceník obsahuje i tyto položky, někdy jsou však vypsány odděleně. Jestliže náš dodavatel účtuje také fixní platby nezávislé na spotřebě, k vypočtené záloze je musíme připočíst.
  • Spotřebu vynásobenou cenou vydělíme počtem měsíců zúčtovacího období, typicky 12 měsíci. Vyúčtování však může zohledňovat i kratší období, například pokud jsme v uplynulém roce měnili dodavatele nebo má naše odběrné místo kratší historii než 1 rok.

Pokud je měsíční záloha nastavena správně, musí být shodná či nižší než takto námi vypočtená částka.

Spotové produkty (produkty s dynamickou cenou)

Jestliže máme sjednaný produkt s dynamickou cenou, která bývá ve smlouvě stanovena vzorcem odvozujícím výslednou cenu energie z burzy, aktuální cenu si musíme podle tohoto vzorce vypočítat nebo se můžeme obrátit na dodavatele, aby nám aktuální cenu sdělil. Solidní dodavatelé by i spotové ceny měli uvádět na svých webových stránkách či nás o nich pravidelně informovat jiným způsobem (emailem apod.).

Právě u spotových produktů se ceny mění velmi rychle, zvlášť nyní. Pokud si takový produkt sjednáme a záloha by se nám dlouho neměnila, může to vést k velmi vysokému nedoplatku při ročním vyúčtování. O přepočet zálohy bychom proto měli sami požádat.

Snížení spotřeby

Řada domácností kvůli rostoucím cenám energií začala s elektřinou a plynem šetřit. Avšak, vzhledem k tomu, že jsou zálohy stanovovány podle průměrné spotřeby z minulého období, úspory by se do zálohových plateb promítly až se zpožděním.

Chceme-li zálohy snížit rychleji, musíme se dodavateli ozvat a o nižší zálohy ho požádat. Ačkoliv dodavatel nemá ze zákona za povinnost nám zálohy snížit rychleji, než by odpovídalo popsaným pravidlům výpočtu, jestliže mu úspory doložíme například samoodečtem, seriózní společnost nám vyhoví.

Co dělat, když zálohy nesedí

Jestliže by nám dodavatel účtoval jiné měsíční zálohy, než odpovídá našemu výpočtu, musíme se mu ozvat a nastavení záloh reklamovat. Požadujme vysvětlení rozdílu a jde-li o chybu, dodavatel ji musí napravit.

Pokud dodavatel výši záloh nedokáže zdůvodnit a zároveň chybu nenapraví, je čas obrátit se na ERÚ.

Jestliže je důvodem růstu záloh zvýšení ceny, které proběhlo v souladu se zákonem, a záloha navýšené ceně odpovídá, ERÚ ani nikdo další ke snížení záloh dodavatele nutit nesmí. Mj. by to vedlo k nedoplatkům ve vyúčtování, které by domácnost musela tak či tak uhradit.

Řešením také není zálohy neplatit nebo je neplatit v plné výši, aniž bychom s dodavatelem komunikovali. Takový postup může vést k neoprávněnému odběru a následnému odpojení odběrného místa.

Využijte orientační kalkulátor.

Informace jsme pro vás zpracovali do jednoduché brožury