J U K R spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Datum

Číslo jednací: 01503-5/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 12. listopadu 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Háj u Duchcova, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost J U K R spol. s r.o., se sídlem Žižkova 438, 415 10 Teplice, IČO: 62740377

Datum nabytí právní moci: 30. 3. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 432.92 KB

Obsah

Sdílejte