J.K.R. Steel exclusive s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 03347-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

J.K.R. Steel exclusive s.r.o., se sídlem č.p. 42, 282 01 Břežany II, IČO: 22799621

Datum nabytí právní moci: 15. 4. 2020

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon