IVORY Energy, a.s. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 09285-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 3 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběratelům dodávku tepelné energie na dokladech, které neobsahovaly všechny stanovené údaje, a dále se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie, v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil změny podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ust. § 7 téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost IVORY Energy, a.s., se sídlem U Slovanky 1388/5, 182 00 Praha, IČO: 24200379

Datum nabytí právní moci: 21. 11. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 876.52 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon