IVARA BAU s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09992/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. března 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení ve městě Havířov, část Životice, ul. Na Polanech 38/24, zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Odkanalizování části města Havířov – Životice", při kterých došlo prostřednictvím lžíce bagru k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost IVARA BAU s.r.o., se sídlem tř. T. G. Masaryka 1129, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 03010953

Datum nabytí právní moci: 17. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 358.39 KB

Obsah

Sdílejte