IRBG Bohemia s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 10657-8/2019-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení, ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91 a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

IRBG Bohemia s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 04612256

Datum nabytí právní moci: 7. 4. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 459.47 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon