IPS ENGINEERING a.s.

28.10.2011, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 04056-4/2011-ERU 

Účastník řízení prováděl dne 30. dubna 2011 v katastrálním území Nový Bohumín v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení vysokého napětí typu AYKY 3 x 120 + 70 mm2 zemní práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti tohoto energetického zařízení a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ustanovením § 46 odstavec 8 písmeno c) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), čímž spáchal správní delikt podle § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost IPS ENGINEERING a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Kolejní 570/1, PSČ 702 00, IČO: 26868024

Datum nabytí právní moci: 28. 10. 2011

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 314.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon