IPOS PS s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 09369-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

IPOS PS s.r.o., se sídlem Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava, IČO: 28317122

Datum nabytí právní moci: 10. 11. 2020

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 311.98 KB

Sdílejte