Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 01159-3/2017-ERU

Účastníku řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Starovice, na pozemku parcelního čísla 127/1 u nemovitosti č. p. 335 pomocí zemního stroje JCB 3CX zemní práce v souvislosti se stavbou „Starovice – Nultý řádek, inženýrské sítě – vodovod a kanalizace", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., se sídlem M. Benky 3320/12, 695 01 Hodonín, IČO: 46983309

Datum nabytí právní moci: 21. 2. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon