Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 12798-14/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky, IČO: 41601645

Datum nabytí právní moci: 15. 10. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon