Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05789-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Brno, část obce Žebětín, v ulici Drdy u domu č. p. 52 zemní práce v souvislosti se stavbou „Oprava ulice Drdy západní část, Brno – Žebětín", při kterých došlo lžící zemního stroje k poškození středotlaké ocelové plynovodní přípojky dn 20, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., se sídlem, Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky, IČO: 416 01 645

Datum nabytí právní moci: 4. 6. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte