Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09660-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Račice - Pístovice (okres Vyškov) u domu č. p. 172 zemní práce v souvislosti se stavbou „Oprava kanalizace Pístovice, STOKA AF", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a dne 1. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Brťov na ulici Tišnovská u nemovitosti č. p. 48 zemní práce v souvislosti se stavbou „II/377 Brťov - průtah" při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky, IČO: 41601645

Datum nabytí právní moci: 10. 11. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon