Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Brno

Číslo jednací: 08351-9/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 14. listopadu 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Brno, městská část Starý Lískovec, ulice Příčky, u domu č. p. 14, strojní výkop rýhy pro nově budovanou přeložku vodovodu, při kterém došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 110, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno − Medlánky, IČ: 41601645
Datum nabytí právní moci: 6. 8. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon