INVICO s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí požadovaných podkladů a informací ve stanovené lhůtě

Číslo jednací: 05556-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost č. j. 10636-3/2014-ERU ze dne 24. dubna 2015 a opětovnou písemnou žádost č. j. 10636-7/2015-ERU ze dne 27. května 2015 ve stanovených lhůtách a ani do dne vydání příkazu požadované informace a podklady podle ust. § 15a odst. 1 energetického zákona, dopustil správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost INVICO s.r.o., se sídlem ul. Drážďanská 514/58, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 64049094

Datum nabytí právní moci: 14. 7. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 499.91 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon