INTOPL s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06605-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. listopadu 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Praze 8 v ulici Říjnová u domu č. p./č. or. 701/28 práce v souvislosti s výměnou hlavního uzávěru plynu, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky ocel DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost INTOPL s.r.o., se sídlem, Na Třebešíně 26/600, 100 00 Praha 10, IČO: 282 26 151

Datum nabytí právní moci: 2. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 325.25 KB

Obsah

Sdílejte