Interní výběrové řízení s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 03365-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Interní výběrové řízení s.r.o., se sídlem Zarámí 4432, 760 01 Zlín, IČO: 07047185

Datum nabytí právní moci: 2. 4. 2019      

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon