Interní protikorupční program Energetického regulačního úřadu

Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, ve znění usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013 a č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, kterým byl schválen Rámcový resortní interní protikorupční program. Energetický regulační úřad v Interním protikorupčním programu rozpracovává dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a Rámcový resortní interní protikorupční program na podmínky ERÚ a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených ve Strategii a spadajících do jeho působnosti. Program obsahuje jak úkoly Strategie, tak další úkoly, které byly stanoveny ERÚ nad rámec Strategie v zájmu nastavení systémových podmínek v boji proti korupci.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 121.25 KB

Sdílejte