Číslo jednací: 03925-5/2011-ERU

Účastník řízení dne 28. září 2010 prováděl při pokládce kanalizačních přípojek v ulici Husova č. p. 712 v obci Turnov v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení za pomoci strojní mechanizace zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE dimenze DN 50, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Integra stavby a.s., Hrádecká 156, 460 01 Liberec 33, IČ: 25014391
Datum nabytí právní moci: 16. 5. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 284.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon