INSTAV Hlinsko a.s., – rozhodnutí o zastavení řízení

09.05.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 11570-10/2016-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. května 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Luže zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, se dle ust. § 66 odst. 2 správního řádu v návaznosti na ust. § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu ust. § 67 a násl. správního řádu, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost INSTAV Hlinsko a.s., se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČO: 25284959

Datum nabytí právní moci: 5. 2. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 382.19 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon