INSTAV Hlinsko a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06614-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. září 2015 prostřednictvím zemního stroje v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Choltice, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a dále dne 12. října 2015 prostřednictvím zemního stroje v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Choltice, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně dle ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, a tím se dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost INSTAV Hlinsko a.s., se sídlem Tyršova 833, 53901 Hlinsko, IČ: 25284959

Datum nabytí právní moci: 9. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 449.05 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon