Číslo jednací: 17219-5/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 23. srpna 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení u domu č. p. 243, ulice Malá strana, katastrální území Suchdol nad Odrou zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace a ČOV Suchdol nad Odrou – II. etapa", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 90, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc – Hodolany, IČ: 25374311
Datum nabytí právní moci: 4. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 572.56 KB

Obsah

Sdílejte