innogy Energie, s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení stanovené kvality dodávek a služeb

Číslo jednací: 09085-7/2019-ERU

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. d) energetického zákona nedodržel stanovenou kvalitu dodávek a služeb, neboť zákazníkovi nezaslal dle ust. § 20 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 540/2005 Sb.,o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 15 dnů od obdržení reklamace, písemné vyřízení reklamace, týkající se opravného vyúčtování dodávky elektřiny. Společné správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení se v části podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona uvedl nepravdivé informace zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

innogy Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČO: 49903209

Datum nabytí právní moci: 22. 4. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.01 MB

Obsah

Sdílejte