in-Power s.r.o. - rozhodnutí ke kalkulaci výsledné ceny tepelné energie

Číslo jednací: 03027-10/2020-ERU

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že jako prodávající nedodržel při čerpání podpory na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen věcné podmínky, včetně pravidel a postupů pro stanovení těchto cen, jejich změn a způsobu jejich uplatňování a vyúčtování stanovené cenovým orgánem podle ust. § 5 odst. 5 zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

in-Power s.r.o., se sídlem č. p. 67, 370 01 Planá, IČO: 26089599

Datum nabytí právní moci: 2. 2. 2021

druhý stupeň

 

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 691.08 KB

Sdílejte