Implementační rámec pro Evropskou platformu pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací dle čl. 21 odst. 1

Článek

Implementační rámec pro Evropskou platformu pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací vyplývající z čl. 21 odst. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, byl schválen Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 24. ledna 2020.

Vzhledem k procesu schvalování Implementačního rámce není konečná verze dokumentu ani rozhodnutí ACER dostupné v českém jazyce.

Rozhodnutí ACER a text Implementačního rámce je možné najít na stránkách ACER, konkrétně zde.

Sdílejte

Share icon