IMOS group s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 00831-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 13. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Bojkovice, ulice Černíkova u č. p. 133 práce v souvislosti se stavbou „Revitalizace centrální části Města Bojkovice", v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní ocelové přípojky DN 6/4", a dále dne 7. října 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jindřichov u Šumperka, u č. p. 6/83 zemní práce v souvislosti se stavbou „ČOV a splašková kanalizace Nové Losiny - Jindřichov", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost IMOS group s.r.o., se sídlem Na Kampě 515/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 277 56 971

Datum nabytí právní moci: 19. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 478.75 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon