IMOS Brno, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11046-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Šumperk na ulici Tyršova u domu č. p. 2 ručně zemní práce při realizaci kanalizace v souvislosti se stavbou „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, Horní Pomoraví II. – sever", při kterých došlo prostřednictvím ručního nářadí k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 25322257

Datum nabytí právní moci: 12. 12. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 894.82 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon