Číslo jednací: 05084-5/2012-ERU

Účastník řízení dne 28. června 2011 prováděl v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení v ulici Hutní Osada, u domu č. p. 23, katastrální území Zastávka, okres Brno-venkov, zemní práce související s realizací kanalizační přípojky takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti připojovacího T-kusu středotlaké plynovodní přípojky PE dimenze DN 32, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 25322257
Datum nabytí právní moci: 10. 7. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 376.13 KB

Obsah

Sdílejte