IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 08479-4/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. srpna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení, v obci Jeseník, ulice Šumperská, u budovy č. p. 133 v k. ú. Bukovice u Jeseníka, zemní práce na stavbě s názvem „Jeseník – Rejvízský most, demolice RD v ul. Šumperská č. p. 5" za použití stavební mechanizace – bagru, v blízkosti plynárenského zařízení (středotlaké ocelové plynovodní přípojky DN 32) činnost, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

Datum nabytí právní moci: 12. 9. 2018

 

Obsah

Sdílejte

Share icon