ICER a OECD

ICER

Mezinárodní konfederace energetických regulačních orgánů (ICER) je dobrovolný rámec pro spolupráci mezi energetickými regulačními orgány z celého světa. Jejím cílem je zlepšit povědomí veřejnosti a tvůrců politik a porozumění regulaci energie a její úlohu při řešení širokého spektra socioekonomických, environmentálních a tržních problémů.

Světové fórum o regulaci energie (dále jen „WFER") bylo vytvořeno v roce 2000 na základě spolupráce hlavních světových regulačních asociací v oblasti energetiky. Od té doby se WFER – konaný pouze jednou za tři roky – etabloval jako přední mezinárodní konference o regulaci energie. V rámci této platformy se shromažďují klíčoví hráči v energetickém průmyslu, tvůrci politik na vysoké úrovni, akademici a regulační orgány z celého světa, aby se zapojili do strategických a smysluplných rozhovorů o aktuálních otázkách energetického sektoru. První WFER (2000) se konal v kanadském Montrealu. V rámci WFER VI byla 19. října 2009 oficiálně ustavena Mezinárodní konfederace energetické regulace (ICER). Kolo konference se konalo v Aténách v Řecku a hostil jej Řecký regulační úřad pro energii (RAE) za podpory CEER.

V době svého založení bylo zakladateli ICER 11 národních a regionálních asociací pro regulaci energie:

 • AFUR: Africké fórum pro regulační orgány v oblasti služeb.
 • ARIAE: Iberoamerická asociace subjektů regulujících energii.
 • CAMPUT: Kanadská asociace členů soudů pro veřejné služby (dnešní kanadské regulační orgány pro energetiku a veřejné služby).
 • CEER: Rada evropských energetických regulačních orgánů.
 • EAPIRF: Regulační fórum pro infrastrukturu ve východní Asii a Tichomoří.
 • ERRA: Regionální sdružení energetických regulátorů.
 • MEDREG: Středomořské shromáždění regulačních orgánů v oblasti plynu a energie (dnes Asociace středomořských energetických regulačních orgánů).
 • NARUC: National Association of Regulatory Utility Commissioners.
 • OOCUR: Organizace regulačních orgánů v Karibiku.
 • RERA: Regionální asociace regulátorů elektřiny.
 • SAFIR: Jihoasijské fórum pro regulaci infrastruktury. Kromě toho se do ICER jako nový člen připojila Australská komise pro trh s energií (AEMC).

Během této doby se ICER zaměřila na čtyři klíčová témata: spolehlivost a zabezpečení dodávek, změna klimatu, konkurenceschopnost a cenová dostupnost a osvědčené regulační postupy.

Více: icer-regulators.net

OECD

Síť ekonomických regulačních orgánů OECD (NER) podporuje dialog mezi více než 70 regulačními orgány z celého světa, které působí v různých odvětvích, jako jsou komunikace, energetika, doprava a voda. Členové NER sdílejí své zkušenosti, výzvy a inovativní řešení. Sekretariát podporuje NER prostřednictvím rozvoje pokynů, analytických prací a tematických nebo institucionálních přezkumů pod vedením předsednictva NER.

„Předsednictvo NER" pod vedením vybraných delegátů, poskytuje podrobnější pokyny sekretariátu OECD v otázkách řízení a plánování pracovního programu. Členové předsednictva přispívají k plánování každého zasedání NER svolaného sekretariátem a účastní se konzultací k probíhajícím aktivitám.

Česká republika vstoupila do OECD 21. prosince 1995 jako její 26. člen, členem Agentury pro atomovou energii (NEA) při OECD se ČR stala v roce 1996, přičemž samotná Agentura vznikla již v roce 1958. K dohodě o Mezinárodním energetickém programu byla následně ČR přizvána v roce 1999 a po jeho ústavně právním projednání zákonem č. 46/2001 Sb.m.s. k němu přistoupila 25. února 2001.

Sdílejte

Share icon