I-KONSTUKCE s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Datum

Číslo jednací: 07124-7/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

I-KONSTUKCE s.r.o., se sídlem Havlíčkova 321, 697 32 Svitávka, IČO: 04085043

Datum nabytí právní moci: 15. 10. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 303.22 KB

Obsah

Sdílejte