I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 10894-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl zemní práce v souvislosti se stavbou „Splašková kanalizace a ČOV Horní Pěna", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE D 32 a poškození středotlakého plynovodu lPE D 63, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně dle ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, a tím se dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO: 60838531

Datum nabytí právní moci: 22. 2. 2017

Obsah

Sdílejte

Share icon