HYDROSYS, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 01243-14/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

HYDROSYS, s.r.o., se sídlem Podhůrská 87, Svinary, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25510401

Datum nabytí právní moci: 20. 7. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 238.04 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon