HYDROSPOR spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09184-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. listopadu 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Ostravě, místní části Stará Bělá, zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace Folvarek II. etapa", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 47666374

Datum nabytí právní moci: 7. 9. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon