HYDROSERVIS-UNION a.s. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 04989-9/2020-ERU

Společné správní řízení vedené s obviněným z přestupků pro podezření ze spáchání 2 pokračujících přestupků podle ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, kterých se měl obviněný z přestupků dopustit tím, že jako prodávající nedodržel při čerpání podpory na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů formou zeleného bonusu na elektřinu věcné podmínky, včetně pravidel a postupů pro stanovení těchto cen, jejich změn a způsobu jejich uplatňování a vyúčtování stanovené cenovým orgánem podle ust. § 5 odst. 5 zákona o cenách, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. j) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje. Společné správní řízení vedené s obviněným z přestupku pro podezření ze spáchání trvajícího přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. a) energetického zákona, kterého se měl obviněný z přestupku dopustit tím, že v období od 1. 8. 2019 do 13. 11. 2019 v rozporu s ust. § 3 odst. 3 energetického zákona podnikal v energetických odvětvích bez licence na výrobu elektřiny, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

HYDROSERVIS-UNION a.s., se sídlem Šimanov 92, 378 02 Stráž nad Nežárkou, IČO: 28157508

Datum nabytí právní moci: 26. 1. 2021

 

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon