Hroší stavby Morava a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05828-4/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. března 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Olomouci, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Hroší stavby Morava a.s., se sídlem Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, IČO: 28597460

Datum nabytí právní moci: 7. 11. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon